تبلیغات

بازدیدکننده گرامی

شما می توانید به شرح زیر اقدام به معرفی تولید کالا و خدمات خود نمایید:

  • در وب سایت اتاق:
  • استفاده از بنر یک اینچ در یک اینچ به اضافه لینک سایت مربوط، برای اعضاء ایرانی 2.000.000 ریال و برای اعضاء خارجی 500 دلار.
  • استفاده از بنر یک اینچ در دو داینچ به اضافه لینک سایت مربوط، برای اعضاء ایرانی 1.400.000 ریال و برای اعضاء خارجی 200 دلار.
  • استفاده از لوگو به اضافه لینک سایت مربوط، برای اعضاء ایرانی 1.000.000 ریال و برای اعضاء خارجی 150 دلار.

*هزینه  های تبلیغات برای غیر عضو دو برابر هزینه های ویژه اعضاء می باشد.

  • در فصلنامه:

هزینه درج آگهی در فصلنامه به شرح مندرج در فرم قرارداد به شرح زیر می باشد.

 

برگ سفارش چاپ آگهی

در

فصلنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس

فاکس: 88710473-88711793 – تلفن: 88701295 – 88701280

 

نام و مشخصات سفارش دهنده: ……………………………………………………………………………………………………………………….

اندازه و صفحه مورد نظر: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

مدارک مربوط به سفارش:

طرح                         فیلم چهاررنگ                      دیسکت                          عکس

قیمت صفحات

– صفحه داخل روی جلد فارسی و انگلیسی                                                                        طبق توافق

– صفحه مقابل روی جلد                                                                                             20000000 ریال

– صفحه مقابل فهرست و شناسنامه                                                                              20000000 ریال

– صفحه 28 (وسط نشریه و آخر بخشهای فارسی و انگلیسی)                                           17000000 ریال

– صفحات داخلی                                                                                                         15000000 ریال

 

  • هزینه طراحی جداگانه محاسبه می شود.
  • هزینه آگهی رپرتاژ براساس توافق می باشد.
  • لطفاً هزینه چاپ آگهی را به صورت چک روز به نام فصلنامه اتاق ایران و انگلیس صادر نمایید.

 

نام و امضاء سفارش دهنده

…………………………………………

 

 

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.