رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه حذف صفر ، پول ملی را ارزشمند می کند، گفت: دولت می تواند با توجه به کاهش تورم، در آینده نزدیک مابقی صفرها را هم حذف کند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تاثیر حذف یک صفر از پول ملی، گفت: معتقدم که حذف صفر، موجب تقویت بخشیدن به ارزش واحد پولی شده و یک گام به سمت ارزشمند کردن پول ملی است.

وی با بیان اینکه البته در دولت قبل برنامه‌هایی برای حذف سه صفر مطرح بود، اظهار داشت: امروز دولت حذف یک صفر را تصویب کرده و می تواند با توجه به کاهش تورم در کشور و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر در آینده نزدیک، مابقی صفرها را نیز حذف کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اعلام اینکه این ارقام واحد پول ملی را ارزشمند می‌کند، اظهار داشت: به شرط آنکه تورم به ۵ درصد برسد و ثبات داشته باشد، پول ملی ارزشمند می شود در غیراینصورت تاثیری ندارد.

لاهوتی با تاکید بر اینکه حذف صفر تاثیری بر صادرات و تجارت خارجی ندارد، گفت: اما فضای روانی خوبی در کشور به وجود می آید مبنی بر اینکه ارزش پول ملی افزایش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه یکی دیگر از تبعات حذف صفر این است که این عددها کوچکتر شده و محاسبات با سهولت بیشتری انجام می گیرد، ادامه داد: ریال علیرغم اینکه واحد رسمی پول بود اما از طرف مردم، هیچگاه پذیرفته نشد و لفظ «تومان» همواره مورد استفاده قرار می گرفت که خوشبختانه این اصلاحی بود که از سوی دولت انجام گرفت.

Comments are closed.