July 11, 2018

گزارش حسابرسی قسمت اول

     
March 12, 2018

تعیین نرخ ارز باید دستوری باشد

صفحه نگاه نخست: امیرهوشنگ امینی*- اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاسی، روانی و به دور از تردید، ناشی از برخی رویدادهای اعتراضی و […]
March 12, 2018

دبیر کل اتاق ایران-انگلیس در گفت و گو با جهان صنعت : با اقتصاد دولتی ارز تک نرخی نمی شود

صفحه کشاورزی و بازرگانی: پروانه‌کُبره- این چندمین باری است که روبه‌روی مردانی از جنس اقتصاد می‌نشینم تا اوضاع و احوال اقتصادی کشور را ورق بزنم. این‌بار سراغ […]
January 28, 2018

گزارش ویژه:تاریخ زدایی از تاریخ اتاق بازرگانی نوشته پرویز عطایی

گزارش ویژه: اشاره: “نوشتار درپی که  توسط آقای پرویز عطایی، مدیرکل اسبق روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در باره” “محتوای نشریه ای از […]