September 26, 2018

خصوصی‌سازی و ماجرای واگذاری

جهان صنعت/ « خصوصی‌سازی و ماجرای واگذاری » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر امیر‌هوشنگ امینی است که می‌توانید آن را در ادامه […]
September 26, 2018

حیثیت‌زدایی از پول ملی

جهان صنعت/ « حیثیت‌زدایی از پول ملی » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم دکتر امیرهوشنگ امینی است که می‌توانید آن را در ادامه […]
March 12, 2018

تعیین نرخ ارز باید دستوری باشد

صفحه نگاه نخست: امیرهوشنگ امینی*- اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر، سیاسی، روانی و به دور از تردید، ناشی از برخی رویدادهای اعتراضی و […]
April 5, 2016

اخلاق در کسب و کار

اخلاق در کسب و کار48