بازرگانی خارحی انگلیس

درسال 2015

 

 

پادشاهی متحده که در کلیه منابع فارسی انگلیس نامیده می شود وبه هیچ وجه منظور انگلستان که یکی از چهار بخش این پادشاهی شامل انگلستان، ، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی می باشد نیست کشوری  مستقل و واقع در  سواحل  شمال غربی قاره یا برّ اروپا می باشد.

صادراتانگلیس درسال 2015

انگلیس در سال 2015 کالاهائی به ارزش 460.1  میایارد دلارامریکائی به سراسر جهان  صادر کرده است  که از سال 2011 حدود 11.1 در صد، از سال 2014 حدود 10 در صد کاهش نشان می دهد. در سال 2015 از مجموع  صادرات انگلیس به سراسر جهان 71.4 در صد آن از نظر ارزش به ده کشور  به ده کشور صادر شده است.  رقم 460.1  میایارد دلار کل صادرات انگلیس در این سال  2.5 در صد کل کالاهای صادراتی سالانه جهان یعنی18.686 تریلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس آمار چشم اندازاقتصاد جهانی  صندوق بین المللی پول،  تولید نا خالص داخلی انگلیس در سال 2015 بالغ بر 2.660 تریلیون دلار بوده است. بنابراین صادرات انگلیس در این سال  17.3 در صد کل  ناخالص اقتصادی انگلیس بوده است.

ازنقته نظر قاره ای، 53.6 در صد صادرات انگلیس به کشورهای اروپائی، 22.5 در صد به کشورهای آسیائی فروخته می شود.  انگلیس، 16.1 در صد دیگر به امریکای شمالی و فقط 2.6 در صد به افریقا صادرشده است

در زیر لیست 15 کشور عمده شرکای صادراتی انگلیس … کشور هائی که در سال 2015 بیشترین واردات را از کشور انگلیس داشته اند ملاحظه میشود.  هم چنین در صد از کل  صدرات انگلیس  به هر کشور نشان داده شده است.

+ ایالات متحده امریکا – 66.5  میایارد دلار ( 14.5 در صد صادرات انگلیس.)

+ آلمان –  46.4  میایارد دلار (10.1 درصد).

+ سوئیس-  32.2  میایارد دلار ( 5.9 در صد ).

+ چین – 27.4  میایارد دلار ( 5.9 در صد ).

+ فرانسه – 27  میایارد دلار ( 5.9 در صد ).

+ هلند – 26.6  میایارد دلار ( 5.8 در صد ).

+ ایرلند – 25.5  میایارد دلار ( 5.5 در صد ).

+ بلژیک – 17.8  میایارد دلار ( 3.9 در صد ).

+ اسپانیا – 13.1  میایارد دلار ( 2.8 در صد ).

+ ایتالیا – 12.9  میایارد دلار ( 2.8 در صد ).

+ امارات متحده عربی – 10.3  میایارد دلار ( 2.2 در صد ).

+ هنگ کنگ – 9.6  میایارد دلار ( 2.1 در صد ).

+ کره جنوبی – 7  میایارد دلار ( 1.5 در صد ).

+ عربستان سعودی – 6.7  میایارد دلار ( 1.5 در صد ).

+ سوئد – 6.6  میایارد دلار ( 1.4 در صد ).

تقریبا سه چهارم ( 72.9 در صد ) صدرات انگلیس به 15 کشور بالا صادر شده است.

در میان این کشور ها چین سریعترین رشد واردات از انگلیس را  از سال 2011 تا 2015 یعنی 94.2 در صد داشته است.

در درجه دوم کره جنوبی با رشد 72.9 در صد بوده است.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب 36 و 23.5 در صد افزلیش داشتند.

واردات ایالات متحده در طول 5 سال 5.7 در صد افزایش نشان می دهد.

از نقطه نظر اقلیمی، 53.6 در صد ارزش صادرات انگلیس به اروپا ، 22.5 در صد به آسیا صادر شده است.،و16.1 در صد به امریکای شمالی و 2.6 در صد به افریقا صادرکرده است.

با توجه به جمعیت 64.1 میلیونیانگلیس و صادرات 460.1  میایاردیآن  در سال 2015 نتیجه می گیریم که به هر نفر 7179 دلار تعلق می گیرد.

ده کالای عمده صادراتی انگلیس

پر ارزشترین کالاهای صادرا تی انگلیس در سال  2015 ودرصد آرزش آن به نسبت کل صادرات انگلیس به شرح زیربوده است:

+ ماشین آلات، موتور، پمپ ها – 63.9  میایارد دلار ( 13.9 در صد کل صادرات ).

+ سنگ ها و فلزات قیمتی – 53  میایارد دلار ( 11.5 در صد ).

+ اتوموبیل – 50.7  میایارد دلار ( 7.2 در صد ).

+ داروها – 36  میایارد دلار ( 7.8 در صد ).

+ نفت – 33.2  میایارد دلار ( 7.2 در صد ).

+ تجهیزات الکترونیکی – 29  میایارد دلار ( 6.3 در صد ).

+ هواپیما و فظا پیما – 18.9  میایارد دلار ( 4.1 در صد ).

+ تجهیزات پزشکی و فنی – 18.4  میایارد دلار ( 4 در صد ).

+ مواد شیمیائی آلی – 14  میایارد دلار ( 3 در صد ).

+ مواد پلاستیکی – 11.8  میایارد ( 2.6 در صد ).

هواپیما و فضا پیما بشترین رشد را در بین این ده گروه داشته اند  که از سال 2011 به مدت 5 سال 18.2 در صد بوده است.  در درجه دوم اتوموبیل و کامیون با 10.2 در صد و سومین رشد 8.4   در صد مربوط به انواع  داروها بوده است.  نفت با 49.8 در صد کاهش در راس کاهش یافتگان قرار گرفت.

واردات انگلیس – 2015

واردات انگلیس در سال 2015 مبلغ 625.7  میایارد دلار با کاهش 12.8  درصدی از سال 2011 و 9.9 در صدی از 2014 الی 2015 بوده است.   ده کالای عمده وارداتی انگلیس 63.6 در صد کل ارزش کالاهای وارد شده از سایر کشورها را تشکیل می داد.

از 18.729 تریلیون دلار کالاهای وارداتی جهانی ارزش واردات انگلیس 3.3 در صد بود.  از نظر اقلیمی، 59.1 در صد ارزش کل واردات انگلیس از سایر کشور های اروپائی خریداری شده بود.  شرکای آسیاتی مبادلات 22.7 در صد و از شمال آمریکا 11.6 در صد کالا وارد شده بود.  با توجه به جمعیت 64.1 ملیونی انگلیس وواردات 625.7  میایارد دلاری در سال 2015، سهم هریک از شهروندان به کالای وارداتی 9763 دلار میشود.

ده کالای عمده وارداتی انگلیس

پر ارزش ترین ده کالای وارداتی انگیس در سال 2015 ،  هم چنین در صد هریک به نسبت کل واردات به شرح زیر بوده است..

+ ماشین آلات، موتور، پمپ ها – 83.4  میایارد دلار ( 13.3 در صد کل واردات انگلیس ).

+ اتوموبیل – 76.8  میایارد دلار ( 12.3 در صد ).

+ تجهیزات الکترونیکی – 61  میایارد دلار ( 9.7 در صد ).

+ نفت – 50.8  میایارد دلار ( 8.1 در صد ).

+ دارو – 33.1  میایارد دلار ( 5.3 در صد ).

+ سنگ ها و فلزات قیمتی – 30  میایارد دلار ( 4.8 در صد ).

+ تجهیزات پزشکی و فنی – 18.2  میایارد دلار ( 2.9 در صد ).

+ مواد پلاستیکی – 17.7  میایارد دلار ( 2.8 در صد ).

+ هواپیما و فظا پیما – 15.6  میایارد دلار ( 2.5 در صد ).

+ لباس  ( غیر از بافتنی و قلاب دوزی ) – 11.3  میایارد دلار ( 1.8 در صد ).

هواپیما و فظا پیما های وارداتی بیشترین رشد را از لحاظ قیمت بین ده مورد بالا داشته  که نسبت به سال 2011 و دوره 5 ساله 48.3 در صد افزایش نشان می دهد.  دارو درا 27.2با در صد رشد در درجه دوم قرار داشته است.  بی فاصله بعد از آن اتوموبیل با 10.5 در صد رشد.  سنگ ها و فلزات قیمتی با 57.8 در صد کاهش بین ده مورد بالا قرارداشته اند..

با بهره گیری از کار دانیل وورکمن – سوم جولای 2016

(Flagpictures.org)

 

 

Comments are closed.